DFS herstelt de balans tussen milieu en veehouderij door stikstof (N2) met meer dan negentig procent te verminderen.

Nederland worstelt met grote milieuproblemen. Het klimaatakkoord van Parijs en tal van andere duurzaamheidsakkoorden zorgen voor ongekende uitdagingen om de kwaliteit van het milieu te verbeteren. Gerechtelijke uitspraken maken duidelijk dat wegkijken niet langer kan en dat de stikstofcrisis groot is. Momenteel doen allerlei ideeën de ronde om stikstof te verminderen, maar de meesten hebben een grote negatieve impact en kosten de samenleving veel geld.

Dutch Farmer Solutions Global is daarom met deze nieuwe gepatenteerd en schaalbaar vorm van mestverwerking gekomen die ervoor zorgt dat de stikstofuitstoot met zeker negentig procent omlaag kan. Tegelijkertijd wordt de dunne fractie van de mest omgezet in water, dat agrariërs in hun eigen bedrijf kunnen gebruiken. Onze revolutionaire biologische mestverwerking zorgt voor een beter milieu, levert een bijdrage aan het oplossen van het stikstofprobleem en resulteert in veel lagere kosten voor vee- en varkenshouderijen.

Ruim negentig procent minder stikstof (N2)-uitstoot bij dunne mest
In Nederland wordt jaarlijks 503 miljoen kilo stikstof (N2) uitgestoten via mest, waarvan 38 procent afkomstig is van varkens- en rundveehouderijen. De installatie van Dutch Farmer Solutions Global biedt uitkomst. Als twintig procent van de varkens- en veeboerderijen onze installatie gebruikt, dan resulteert dat in een jaarlijkse afname van 111 miljoen kilo stikstof uit mest. Omgerekend is dat ruim 22 procent van de totale stikstofuitstoot via mest in Nederland.

Ruim negentig procent minder ammoniakuitstoot (NH3)
Op onze testinstallatie in Spanje hebben we sinds 2017 metingen gedaan. De eerste metingen van de luchtkwaliteit tonen aan dat de uitstoot van ammoniak (NH3) met negentig procent is gedaald. Dat is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor het welzijn van mens en dier. Omdat dit schadelijke gas niet meer in de stal blijft hangen, neemt ook het dierenwelzijn toe en neemt de biggensterfte aanzienlijk af.

Als twintig procent van de Nederlandse varkens- en rundveehouderijen de installatie van Dutch Farmer Solutions Global gebruikt, kan de stikstof (N2) met 27 miljoen kilo per jaar omlaag. Dit is ruim vijftien procent van de totale stikstofuitstoot (N2) in Nederland.

Zeker 95 procent minder CO2-uitstoot
Op de boerderij in Spanje, waar de mestverwerkingsinstallatie meerdere jarenlang is getest, is de CO2 uitstoot van 325 ton CO2 gedaald met 97% naar slechts twaalf ton CO2. Dit is vastgesteld door het geautoriseerde Europese testinstituut EQA.

Minder transport
Mest kan op verschillende manieren worden verwerkt. Veel mest wordt opgeslagen op de boerderij en regelmatig opgehaald door mestverwerkingsbedrijven. Zodoende vinden er in Nederland duizenden mesttransporten per jaar plaats. Het gaat om vervoer over de weg. Door de installatie van Dutch Farmer Solutions Global worden deze transporten overbodig. Daardoor komen er minder files en komen er minder schadelijke stoffen in de lucht, zoals stikstof N2 en CO2. Hiermee draagt onze installatie extra bij aan een beter klimaat.

Lagere kosten
Wanneer u momenteel meer dan twaalf euro per kubieke meter mest uitgeeft aan de verwerking is onze installatie al rendabel voor u. Koop hem hier.

Mest verandert in water
Met onze revolutionaire biologische mestverwerkingsinstallatie kunnen veehouders de dunne fractie van de mest in water omzetten op hun eigen terrein. Naast de enorme milieuwinst en lagere kosten voor de boer, kan het nieuwe water gebruikt worden in het boerenbedrijf zelf.

Bewezen in Spanje. Tijd voor de revolutie in Nederland.
In Spanje is ons systeem uitvoerig getest en de resultaten zijn zeer positief. In onze Spaanse testinstallatie is het gelukt om de CO2-uitstoot met negentig procent te verminderen. Nu willen we onze techniek naar de polder brengen. Als geen ander land heeft Nederland problemen om een balans te vinden tussen enerzijds de vee- en varkenshouderij en anderzijds het milieu. Dutch Farmer Solutions Global is klaar voor de revolutie om deze balans te herstellen.