DFS richt zich op het verduurzamen van de veehouderij met integrale brongerichte en betaalbare oplossingen voor mestbewerking en emissiereductie. Mestbewerking op de boerderij dus!

Het bewerken van mest zo dicht mogelijk bij de bron heeft veel voordelen:

Lagere mestafzetkosten
Mestbewerking op de boerderij draagt bij aan het verdienmodel van de boer. De mestafzetkosten kunnen wel 30% lager uitvallen.

Integrale brongerichte emissiereductie
Door het water uit de mest in te zetten voor het spoelen van roosters en mestkelder kunnen emissies van ammoniak en methaan aan de bron gereduceerd worden.

Maatschappelijke discussie mestfabrieken
Het bewerken van mest in grootschalige mestfabrieken leidt tot veel maatschappelijke weerstand. Door de bedrijfseigen mest op de eigen boerderij te verwerken zijn minder grote installaties nodig.

Minder mesttransporten
Mest kan op verschillende manieren worden verwerkt. Veel mest wordt opgeslagen op de boerderij en regelmatig opgehaald door mestverwerkingsbedrijven. Zodoende vinden er in Nederland duizenden mesttransporten per jaar plaats. Het gaat om vervoer over de weg. Door met de installatie van Dutch Farmer Solutions op de boerderij zoveel mogelijk water uit de mest te halen, neemt het volume met wel 80% af. Dit leidt tot minder mesttransporten. Hiermee draagt onze installatie extra bij aan een beter klimaat.

Samen investeren
DFS investeert samen met de veehouder in de mestbewerkingsinstallatie op de boerderij. Zo blijven de risico’s en investering voor de veehouder beperkt. Een deel van de installatie leaset de veehouder van DFS. De veehouder betaalt de leasekosten per verwerkt kuub dunne fractie.