Erwin de Groot

Erwin de Groot, de directeur van DFS, is hartstikke druk bezig met de financiering van de eerste vier nieuwe mestverwerkingsinstallaties bij varkenshouders in Noord-Brabant en Limburg. De vergunningen zijn aanwezig, de bouwtekeningen praktisch gereed en de berekeningen voor stikstofreducties zijn op zijn zachtst uitgedrukt veelbelovend. Wellicht het belangrijkste, de varkenshouders willen héél graag een installatie en niet alleen voor een beter leefklimaat voor mens en dier op de boerderij, maar ook omdat de DFS-installatie goedkoper is dan de huidige mestverwerking. In de maand mei zal de financiering rond komen en dan… dan gaat DFS bouwen!

Installatie

Het heeft even geduurd, maar DFS is er uit. Het restproduct van de mestverwerkingsinstallatie is water. Tot voor kort alleen water dat gebruikt kan worden voor stalschoonmaak en irrigatie, maar dat is veranderd. Dankzij de inspanningen van de researchers, onder andere Marius de Wilt, is DFS er in geslaagd het eindproduct ‘douchebaar’ water te laten worden, loosbaar op het oppervlaktewater. De gesprekken met de Waterschappen zijn in het eindstadium. Het wordt tijd om te bouwen.

Verkoop

Met 83 geïnteresseerde boeren is de agenda van Hein Stam, André Meijer en Erwin de Groot meer dan gevuld. Ondanks de Corona-perikelen zijn zij niet meer uit de auto te slaan. In Friesland, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg hebben de heren kennismakingsgesprekken met rundveeboeren en varkenshouders. Het feit dat de verkoopprijs van varkens recent sterk is gedaald, houdt in dat de mogelijkheden te investeren minder groot zijn.

Maar met name die boeren die bouw- of verbouwingsplannen hebben met de stallen, ja, die zijn meer dan verwacht geïnteresseerd. Hein Stam, “de 1,5 meter afstand is makkelijk te realiseren op de boerderij. Niet alleen is het goed om elkaar te ontmoeten, maar wij kunnen ook gelijk ter plekke kijken naar de mogelijkheden ten aanzien van bouw van de installatie”.

CRM

Gezien het toenemend aantal boeren die geïnteresseerd zijn in de nieuwe mestverwerkingsinstallatie heeft DFS besloten tot de aanschaf van een nieuw CRM-systeem, Salesforce. De nieuwsbrief wordt nu verspreid onder 1742 mensen en wekelijks komen er nieuwe abonnees bij. En Excel is hiervoor niet het meest ideale programma. Er wordt door Oscar van Leeuwen en zijn externe salesforce team hard gewerkt om per 1 juni het nieuwe CRM-systeem operationeel te hebben. Het bestaat uit twee onderdelen, het verkoop- en het relatiesysteem. Wil DFS succesvol zijn, dan is een dergelijk systeem noodzakelijk. Weer een investering. Maar ja, zoals wij ook veel boeren voorhouden: de kost gaat voor de baat uit.

Subsidies

Niemand wordt gegund zich in detail bezig te houden met het aanvragen van subsidies. Dat is serieus papierwerk. Gelukkig heeft DFS een gespecialiseerd bureau in de arm genomen om wegwijs te worden in deze papiermolen. Alhoewel de onderzoeken van de Spaanse overheidsinstanties en de Universiteit van Madrid bij de proefinstallatie in Tauste zijn afgrond, is het in Nederland toch echt noodzakelijk deze onderzoeken opnieuw uit te voeren. TNO heeft meerdere metingen gedaan in Spanje gedurende deze fase van het eerste onderzoek en is positief gestemd. De volgende fase van dit eerste onderzoek heeft vertraging opgelopen omdat de Spaanse laboratoria door Corona tijdelijk waren gesloten.

Gelukkig werkt men weer en zien de voorlopige resultaten er uitstekend uit, aldus TNO. In Nederland heeft de DFS researcher Marius de Wilt het proces van de dunne fractie tot ‘douchebaar’ water in tekst uitgeschreven en is samen met ons subsidiebureau drukdoende de formulieren in te vullen. Gelukkig is de mestverwerking ook zonder subsidie goedkoper voor de boeren. Maar met subsidie voor de individuele boer… dan wordt het nog aantrekkelijk een DFS-installatie te verwerven.