Erwin de Groot

DFS zet vol in op stikstofreductie op de boerderij, ofwel 97% !

“De Nederlandse Regering heeft onlangs bekendgemaakt dat zij de strijd tegen stikstofvermindering op de boerderij met volle kracht voortzet. Dit betekent dat de schadelijke uitstoot van mest met kracht ter hand wordt genomen. Dutch Farmer Solutions (DFS) bereidt momenteel de bouw voor van drie proefinstallaties die de uitstoot van stikstof met 97% zullen verminderen. Onafhankelijk onderzoeksbureau TNO zal de uitstoot van deze drie installaties in Nederland gaan meten. ‘Er is geen reden om aan te nemen dat de uitstoot in Nederland zal variëren ten opzichte van die van de proefinstallatie in Spanje – waar sinds 2017 nagenoeg geen stikstof meer wordt uitgestoten’, aldus Erwin de Groot, directeur van DFS.

Research

Eén mestinstallatie betekent 35 woningen kunnen bouwen

In december heeft een wetenschapper metingen verricht bij de mestverwerkingsinstallatie op de proefboerderij in Tauste, Spanje. “Weten jullie wel waar je mee bezig bent?”, vroeg de wetenschapper? “Hoezo”, vroeg Oscar van Leeuwen, verantwoordelijk voor de marketing van DFS. “Als één mestverwerkingsinstallatie wordt gebouwd bespaart dat het equivalent van de stikstof, die vrijkomt bij de bouw van 35 gezinswoningen”.

“Tja, dus we moeten eigenlijk met woningbouwverenigingen en gemeenten praten over een eenmalige subsidie, luidde het antwoord. Overigens wordt deze schadelijke uitstoot van stikstof bespaart elk jaar dat de mestverwerkingsinstallatie in bedrijf is.

Installatie

Voor het plaatsen van een DFS-installatie in Nederland is nog maar 100 vierkante meter nodig – dat is een afname van 65 procent ten opzichte van de proefinstallatie in Tauste.

In Spanje hebben varkenshouders gemiddeld genomen veel meer ruimte tot hun beschikking dan de boeren in Nederland. De DFS-proefinstallatie in Tauste (Spanje) beslaat ruim 285 vierkante meter. Jammer genoeg hebben de meeste varkenshouders in Nederland niet zo veel ruimte ter beschikking.

In het laatste ontwerp van DFS zijn significante veranderingen aangebracht met als resultaat dat DFS in het vervolg slechts 106 vierkante meter nodig heeft om de mestverwerkingsinstallatie te bouwen. Dit is goed nieuws voor de varkenshouders met ‘beperkte’ ruimte tot hun beschikking: ook zij komen nu in aanmerking om te profiteren van de voordelen van een mestverwerkingsinstallatie om hiermee hun stikstofuitstoot in te dammen!

Verkoop

Nu eerst alle aandacht vanuit DFS voor de 63 boeren met interesse in onze mestverwerkingsinstallatie

DFS gebruikt de komende twee maanden om drie mestverwerkingsinstallaties in Nederland te bouwen – proefinstallaties wel te verstaan. Vooreerst is het van belang het rapport van onafhankelijk onderzoeksbureau TNO af te wachten. Hiermee zullen wij het onomstotelijke bewijs leveren dat de installaties, gelijk aan de installatie in Spanje, zorgen voor een stikstofreductie van 97% en een ammoniakreductie van ruim 90%. Pas dan kunnen de subsidieregelingen van de Nederlandse overheid ten volle worden benut.

Overigens zijn de verwerkingskosten van de mest zonder subsidie al een stuk lager dan wat de varkenshouder of rundveeboer op dit moment al betaalt. Het milieu staat centraal, maar de portemonnee speelt uiteraard ook een belangrijke rol. Beide aspecten zullen een rol hebben gespeeld in de concrete interesse van 63 boeren in de mestverwerkingsinstallatie van DFS. Dat betekent dat er de komende tijd een hoop constructieve gesprekken met deze geïnteresseerde boeren op de agenda staan om hen verder te informeren en te begeleiden in de aanschaf van een installatie. Stuurt u gerust ook een mail naar info@dutchfarmersolutions.eu als u vrijblijvend meer informatie wenst over deze stap voorwaarts.

Nieuw kantoor DFS

Een nieuw kantoor

Na vier maanden is DFS uit haar jasje gegroeid. DFS heeft haar nieuwe kantoor in Zoetermeer al betrokken, alhoewel de verbouwing nog niet is afgerond. Voor nu hebben de medewerkers een eigen bureau om aan te werken en is er een ontvangst- en vergaderruimte. Jammer genoeg kunnen wij door het Corona-virus nog geen bezoekers ontvangen en is er al helemaal geen sprake van een feestelijke opening. Wij hopen deze schade over ‘enige tijd’ in te halen.

Provincie

Telefonisch overleg met Karin Visser, lid Provinciale Staten (D66) van Gelderland

Onlangs heeft Erwin de Groot (telefonisch) gesproken met Karin Visser om de milieuvoordelen van de DFS-installatie toe te lichten. Na een korte introductie (”ja, zelfs zonder subsidie zijn de kosten van de mestverwerking voor de boer lager, dan hetgeen hij nu betaalt”) is een toelichting gegeven over de problematiek van mestverwerking in Nederland en meer in het bijzonder over de biogascentrales. Voorlichting blijven geven luidt het Parool van DFS.

En tevens aangeven dat het probleem van mestverwerking zich met name voordoet in de gierkelder onder de stal. Als de dikke en de dunne fractie te lang (enkele dagen) in de gierkelder blijft zitten, dan ontstaan er schadelijke afvalstoffen. Maar ja, voordat alle mest buiten deze gierkelders worden opgeslagen, dan vloeit er nog veel mest over het land.

Brancheorganisatie

Filmpje Nieuwe Oogst ruim 15.000 keer bekeken

Videojournalist Arie Meijer bezocht de proefboerderij in Tauste (Spanje). Hij maakte een videoverslag van het bezoek zodat u de proefinstallatie met eigen ogen kunt aanschouwen. In dit verslag vindt u ook een kort interview met Nederlands varkenshouder John Weideven (6500 varkens in Uden). Hij is erg geïnteresseerd in de mestverwerkingsinstallatie en wilde graag mee naar Spanje om de proefinstallatie met eigen ogen te aanschouwen.

Wat hem direct opviel: ‘Mij is vroeger geleerd dat wanneer je in de stront roert, het gaat stinken. Hier wordt geroerd, maar het gaat niet stinken.’ Het filmpje werd ruim 15.000 keer bekeken. Alle aandacht maakt ons trots en geeft ons des te meer motivatie op deze weg door te gaan. We nemen u graag mee op deze weg en verwijzen u ook naar het filmpje dat wij eerder zelf al produceerden: een animatie van de werking van de installatie.