Rembert van Noort
 
Rembert van Noort is benoemd tot algemeen directeur van de startup, Dutch Farmer Solutions Nederland bv. Tot voor kort werkte Rembert als belangenbehartiger ‘kringlooplandbouw en mest’ bij ZLTO en daarvoor ruim tien jaar bij een bedrijf dat mestkorrels maakt en exporteert. Zijn primaire aandacht gaat uit naar het stroomlijnen van de organisatie, de bouw van de mestbewerkingsinstallaties en de voorbereidingen treffen voor het schaalbaar maken van deze installaties met als doel over drie jaar 300 (driehonderd) operationele installaties op de boerderij. Hiermee wordt een betaalbare oplossing voor het mestprobleem gerealiseerd, als verdienmodel voor de boer, een substantiële verbetering van het milieu op de boerderij en het belangrijkste: een positieve impuls voor het welzijn van mens en dier op de boerderij.
John Lafeber
 
John Lafeber (RA) is benoemd tot financieel directeur van Dutch Farmer Solutions Nederland bv. John heeft zijn sporen verdiend met 30 jaar ervaring in de accountancy en werkte tot voor kort voor verschillende ondernemingen, als parttime CFO. John zal zich bij het bedrijf bezighouden met alle financiële en fiscale aangelegenheden, risico management en juridische zaken.
Erwin de Groot
 
Erwin de Groot treedt terug als algemeen directeur en gaat zijn aandacht richten op de commerciële activiteiten van de onderneming. Erwin de Groot: “Ik ben blij de leiding van Dutch Farmer Solutions Nederland bv over te geven aan Rembert van Noort en John Lafeber, professionals die zich in de praktijk echt hebben bewezen. En toen ik hoorde dat de bijnaam van Rembert bij het ZLTO “mr. Mest” is, wat kan een mens anders wensen, dan zo’n opvolger! Vol vertrouwen zie ik de toekomst van het bedrijf tegemoet”.
Dutch Farmer Solutions heeft een nieuwe directie met stevige ambities
 
Dutch Farmer Solutions (DFS) is een startup die via een mestbewerking op boerderijschaal de mestkosten voor een veehouder drastisch wil verlagen, met name omdat er minder volume hoeft te worden afgevoerd. Met Rembert van Noort als algemeen directeur en John Lafeber als financieel directeur heeft DFS een nieuwe directie. Lees verder
 

Bron: de Boerderij, 9 april 2021

DFS-directeur wil naar 300 mestbewerkingsunits

Redactie

Kees Van Dooren

redacteur intensieve veehouderij

Leverancier van mestbewerkingsinstallaties Dutch Farmers Solutions Nederland (DFS) hee een nieuwe directeur.

Sinds 1 april is Rembert van Noort de man die het mestbewerkingsconcept van deze start-up bij de varkenshouder moet brengen. De filosofie achter de aanpak van DFS is om de mestkosten van de varkensboer omlaag te brengen door verkleining van het volume met circa 85%.

Varkenshouder leaset de techniek

Dat doen ze door techniek aan te bieden om het dunne deel van de mest middels denitrificatie en nitrificatie te ontdoen van stikstof, zodat deze loosbaar wordt op het oppervlaktewater. De varkenshouder leaset de techniek voor de biologische mestverwerking van DFS.

DFS zorgt dat het proces goed verloopt en wordt bewaakt. De varkenshouder is zelf verantwoordelijk voor de mestscheiding voorafgaand aan het biologische deel en de afzet van de dikke, fosfaatrijke fractie van de mest.

Begin in Limburg

Van Noort gaat er voor 90% vanuit dat dit jaar hun eerste installatie draait, op een varkensbedrijf in Limburg. Over drie jaar moeten er 300 installaties van DFS draaien die op boerderijniveau mest bewerken en het volume met 85% doen afnemen. De kosten van het DFS-concept zijn bedrijfsafhankelijk. Een indicatie voor een bedrijf met 10.000 vleesvarkens op brijvoer is dat het op € 13 per kuub mestkosten uitkomt.

Spoelen van putten en roosters

Onderdeel van het DFS-concept is aanpak van emissies van schadelijke gassen aan de bron. Het gezuiverde water is namelijk te gebruiken om de putten en roosters dagelijks te spoelen, zodat amper emissies ontstaan. DFS gaat voor dit deel van hun concept een RAV-aanvraag doen en werkt voor de noodzakelijke metingen van emissies samen met TNO.

Bekend met mineralen

Van Noort is bekend in de wereld van mest en mineralen. Hij hee hiervoor gewerkt als belangenbehartiger mest en mineralen bij ZLTO en voorheen ook bij een bedrijf dat mestkorrels maakt en exporteert. Binnenkort op Boerderij.nl een uitgebreid interview met Van Noort over DFS en hun aanpak.