Eerste schop in de grond

Dutch Farmer Solutions (DFS) heeft op 26 juni 2020 bij de varkenshouderij Ons Boeren Erf (familie Van Leeuwen) de schop in de grond gezet voor de bouw van haar eerste mestverwerking systeem in Nederland. Dit gepatenteerde systeem sluit aan bij de wens van de politiek om toe te werken naar de “kringloopboerderij” en verwerkt de gier op een biologische en duurzame wijze bij de veeboeren zelf. Hierdoor worden varkens en rundveeboeren in staat gesteld om op kostenefficiënte wijze de gier te verwerken. Anderzijds wordt een significante reductie in de ammoniak emissie en de uitstoot van broeikasgassen behaald. Dit is belangrijk voor het realiseren van de doelstelling in het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en het VN-klimaatakkoord. Tenslotte wordt de uitstoot van fijnstof en geur sterk verminderd voor de omgeving.

Quote Erwin de Groot
“Wij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem in Nederland. Het mooie van ons systeem is dat dit het welzijn van de dieren verhoogd, de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak zeer sterk vermindert en de kosten voor het verwerken van de mest voor de boer substantieel verlaagt.”

Het state-of-the-art systeem is gebaseerd op een Spaans patent waarbij het influent - de gefilterde drijfmest of “dunne fractie” genaamd- de installatie ingaat. Gedurende het proces ondergaat de dunne fractie met behulp van een katalysator een biologisch afbraakproces in een aantal stappen. In dit stadium is er al geen sprake meer van stankoverlast en wordt de uitstoot van schadelijke gassen voorkomen. Het restproduct is water dat een aanzienlijke lagere concentratie aan nutriënten bevat als de gier. De boer bepaalt wat er met het restproduct moet gebeuren. Het water kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor irrigatie doeleinden. Of het water kan worden geloosd op het riool of het oppervlaktewater, waarbij DFS ervoor zorgt dat er wordt voldaan aan de eisen van de waterschappen.

De Nederlandse overheid heeft na de watersnoodramp van 1953 met het Deltaplan ingezet op innovatie en technologie om een dergelijke ramp te voorkomen in de toekomst. Het is duidelijk dat Nederland wereldwijd furore heeft gemaakt met onze kennis en kunde op gebied van watermanagement. Met andere woorden, de Nederlandse overheid is in staat geweest om het probleem om te buigen in een oplossing met export potentie. Ook de huidige grote milieu uitdagingen kunnen op eenzelfde manier worden opgelost. De biologische mestverwerking van DFS past naadloos in deze strategie.

Spuiwater

Spuiwater is multifunctioneel voor fruittelers, goed artikel in vakblad Nieuwe Oogst wat wij u niet willen onthouden.

Lees het artikel

Animatiefilmpje 2.0.

Met gepaste trots presenteren wij onze vernieuwde animatiefilmpje 2.0 waarin wij op een heldere manier toelichten hoe onze mestverwerkingsinstallatie in de praktijk zal gaan.

Bekijk het filmpje

Verslag van de eerste schop in de grond

Voor de bouw van de nieuwe mestverwerkingsinstallatie van Dutch Farmer Solutions bij de familie Van Leeuwen in Nederweert.

Bekijk het filmpje