Erwin de Groot

Dutch Farmer Solutions, straks ook in Denemarken

De productie van varkens en varkensvlees is al meer dan 100 jaar een belangrijke inkomstenbron voor Denemarken; ruim 5.000 varkenshouders exporteren 90 procent van de productie. Erwin de Groot heeft de afgelopen tijd de eerste gesprekken gevoerd met een partner die de nieuwe mestverwerkingsinstallatie in Denemarken wil gaan bouwen en exploiteren. De volgende stap is het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie, waarna het in de lijn der verwachting ligt in het eerste kwartaal van 2021 de eerste installatie te bouwen.

Research

Meten is weten

Op vrijdag 6 maart heeft Marius de Wilt, scheikundige en verbonden aan DFS, een bezoek gebracht aan de proefboerderij in Tauste (Spanje). Het doel van het werkbezoek was om de operationele processen verder in kaart te brengen met een extra focus op het eindproduct van de installatie: ‘water’. Er is diepgaand gesproken over de microbiologische processen die in de diverse bassins plaatsvinden. Daaruit volgend is er een nieuw meetonderzoek in voorbereiding. Het onderzoek, dat twaalf dagen in beslag neemt, heeft als doel de ammoniakconcentraties bij de diverse bassins te bepalen en tegelijkertijd zullen de actuele weergegevens geregistreerd worden.

Installatie

'Ik ruik helemaal niets!'

De varkenshouder van de proefboerderij in Tauste heeft 1.100 fokzeugen waarvan de dikke en de dunne mest praktisch dagelijks wordt gescheiden. De dunne mest wordt binnen zeven tot dertien dagen in de proefinstallatie verwerkt met als eindresultaat: ‘water’. Dit water wordt vervolgens in Nederland verder gezuiverd, opdat het vermengd kan worden met oppervlaktewater zonder het milieu te belasten. Hein Stam, commercieel manager van DFS, was aanwezig bij de proefinstallatie in Tauste en merkte op: ‘ik ruik helemaal niets!’ En dat terwijl de bassins in Tauste zonder deksels zijn geplaatst.

Verkoop

Twee varkenshouders naar Spanje

Twee Nederlandse varkenshouders, uit Ysselsteyn en Uden, wilden met eigen ogen wel eens zien of de proefinstallatie in Spanje echt werkt. John Wijdeven uit Uden moest tot zijn eigen verbazing vaststellen dat hij in het geheel geen mest rook. In navolging van het bezoek zijn beide varkenshouders zeer geïnteresseerd in een installatie op de eigen boerderij. Op dit moment wordt er gewerkt aan de bouwtekeningen. Wanneer de vergunningen, onder meer voor het Waterschap, op orde zijn kan de feitelijke bouw worden voorbereid.

Gemeente

De bouw wordt voorbereid

De varkenshouder uit Ysselsteyn die een bezoek bracht aan de proefinstallatie in Tauste heeft een vergunning gekregen om op de eigen boerderij een mestverwerkingsinstallatie te bouwen. Deze installatie heeft het vermogen 10.000 kubieke meter dunne mest per jaar te verwerken. Het restproduct water vormt geen belasting voor het milieu en het Waterschap heeft dan ook groen licht gegeven dit restproduct te vermengen met het oppervlaktewater, grenzend aan zijn land.

Het grootste deel van de investering wordt gedragen door Dutch Farmer Solutions, omdat de nieuwe mestverwerkingscentrale op dit moment nog niet formeel is goedgekeurd. Onafhankelijk onderzoeksbureau TNO gaat vanaf het eerste begin de metingen verrichten. ‘Wij vertrouwen erop dat wij na de eerste metingen spoedig de vergunningen krijgen’, aldus Erwin de Groot, directeur van Dutch Farmer Solutions.

Rijk

Bezoek aan Laura Bromet in de Tweede Kamer

In het kader van voorlichting hebben Oscar van Leeuwen, verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van DFS, en Pam Evenhuis, vertegenwoordiger en adviseur van DFS, een gesprek gevoerd met Laura Bromet, lid van de Tweede Kamer voor GroenLinks. Naast de uitleg over de werking van het systeem is eveneens uitgebreid gesproken over de invloed van de mestverwerkingsinstallatie op het dierenwelzijn op de boerderij. Geen schadelijke uitstoot in de stal betekent namelijk niet alleen winst voor het milieu maar zeer zeker ook voor het dierenwelzijn.

Rijk

Telefonisch overleg met Tjeerd de Groot, Lid van de Tweede Kamer voor D66

Omdat de Corona-epidemie een bezoek aan Tjeerd de Groot op het Binnenhof onmogelijk maakte, volgde een telefonisch overleg. ‘Tja, als dit echt zo is dan zou het een geweldige oplossing zijn.’ Aldus De Groot na een uitleg over de werking van de mestverwerkingsinstallatie. Om dat te bewijzen laat DFS in totaal drie onderzoeken uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau TNO. Het eerste onderzoek is reeds positief afgerond en bestond uit het valideren van de Spaanse onderzoeken door de overheid en de universiteit aldaar.

Het tweede onderzoek vindt plaats in maart en april bij de proefinstallatie in Tauste naar de geuremissie en de weersomstandigheden. Het derde en laatste onderzoek dat TNO zal uitvoeren vindt plaats bij de eerste installatie die in Nederland wordt gebouwd. Dutch Farmer Solutions is vol vertrouwen dat dit laatste onderzoek eveneens positief afgerond zal worden. ‘En pas dan hebben wij in Nederland het bewijs dat onze installatie werkt. Iets wat wij zelf natuurlijk al lang weten.’ Aldus Oscar van Leeuwen.

Brancheorganisatie

Enquête varkenshouders en rundveeboeren

Dutch Farmer Solutions zet niet alleen in op onderzoek naar de resultaten van de mestverwerkingsinstallatie, wij richten ons ook op de markt. Om een gedegen marktonderzoek uit te voeren bereiden wij op dit moment een enquête voor onder een selectie van varkenshouders en rundveeboeren. Dit zullen wij doen per post! De komende weken worden de enquêtes verzonden en zoals u begrijpt zullen we de resultaten in de volgende nieuwsbrief presenteren.