Nieuwe directie Dutch Farmer Solutions Nederland bv
De introductie van Dutch Farmer Solutions (DFS) op 16 december 2019 in de Glazen Zaal in Den Haag is al weer een jaar geleden. En wat is er eigenlijk het afgelopen jaar gebeurd?
Nieuwsbrief #7 - 27 juli 2020
Nieuwsbrief #6 - 30 juni 2020
Nieuwsbrief #5 - 18 mei 2020
Nieuwsbrief #4 - 24 April 2020
Nieuwsbrief #3 - 30 maart 2020
Nieuwsbrief #2 - 3 maart 2020
Presentatie Dutch Farmer Solutions op 16 december 2019 in de Glazen Zaal in Den Haag
Op onze proefboerderij in Tauste is een nieuwe installatie voor de verwerking van dierlijke mest gebouwd met verbluffende resultaten: geen uitstoot van ammoniak, methaan, CO2: 96% minder uitstoot stikstof! Een nieuwe mestinstallatie, die de leefomgeving voor mens en dier op de boerderij sterk verbetert!