Persoonlijke gegevens
Bent u varkensboer/rundveeboer of beide?
Bewerking
Bewerkt u de mest zelf?
Zo ja, op welke wijze
Voert u de mest af?
Drijfmest
Dunne fractie
Dikke fractie
Overig
Is uw boerderij gelegen aan open water (meer, sloot, etc.)?
Ligt uw boerderij aan een Natura 2000 gebied?
Slaat u de mest op onder de stallen?
Kosten afvoer/verwerking van de mest gemiddeld op jaarbasis
De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.