Persoonlijke gegevens
Bent u varkensboer/rundveeboer of beide?
Verwerking
Verwerkt u de mest zelf?
Zo ja, op welke wijze
Voert u de mest af?
Drijfmest
Dunne fractie
Dikke fractie
Heeft u een inkomstenmodel op uw mest?
Biogas
CO2 reductie
Stikstofreductie
Overig
Overig
Is uw boerderij gelegen aan open water (meer, sloot, etc.)?
Ligt uw boerderij aan een Natura 2000 gebied?
Slaat u de mest op onder de stallen?
Kosten verwerking van de mest gemiddeld op jaarbasis
De persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.