De Nederlandse samenleving staat voor grote uitdagingen met betrekking tot het milieu en de klimaatopwarming.

Een goede balans tussen wonen en werken enerzijds en duurzaamheid anderzijds is moeilijk te bereiken. Veel klimaatmaatregelen hebben een enorme impact op het leven van miljoenen Nederlanders, zijn uiterst kostbaar en hebben nog steeds niet altijd voldoende effect.

Dutch Farmer Solutions wil met haar gepatenteerde aanpak een bijdrage leveren aan een aanzienlijk schoner milieu en zeer forse reductie van schadelijke emissies. Op die manier kan Nederland grote stappen maken in het halen van de klimaatdoelstellingen en natuurherstel. Wij willen dit doen door het probleem bij de bron aan te pakken en daar waar de impact het grootst is: op de boerderij zelf.

Dutch Farmer Solutions is een Nederlandse innovatieve onderneming, die actief is in de veehouderij. Ons bedrijf plaatst een gepatenteerd en schaalbaar mestverwerkingsinstallatie bij veehouders, zodat de mest binnen het agrarische bedrijf zelf kan worden bewerkt. Dit is een unieke innovatie waar het klimaat, de boeren, de dieren en omwonenden van kunnen profiteren.

Belangrijkste voordelen van het DFS systeem

Integrale brongerichte en betaalbare oplossing voor mestbewerking en emissiereductie op de boerderij

  • 90% reductie in ammoniak en methaan
  • Verbetering van de gezondheidstoestand van het vee
  • Vermindering van fijnstof en geur in de omgeving
  • Geen transport van drijfmest meer nodig.
  • Tot 30% kostenbesparing voor de boer mogelijk.
  • Water kan worden geloosd op riool en/of oppervlaktewater of worden hergebruikt voor irrigatie.